Egenbedömning

Här kan du själv utvärdera vilken typ av vård du behöver, antingen egenvård, vård på vårdcentralen eller akutvård.

Råd om vård för barn under 1 år, kontakta din vårdcentral eller ring telefonnummer 1177.

Om du inte tycker att något stämmer överens med dina symtom, eller om du har flera symtom, ring telefonnummer 1177 för rådgivning eller kontakta en vårdcentral. Vid akuta situationer ring 112 eller kontakta närmaste akutmottagning.

Välj först ålder och klicka sedan på det alternativ under varje del som stämmer för dig eller den du söker hjälp för.

Egenvård Vårdcentral Akutvård